Thành Phố: Zirconia, NC, 28790

This is the Zirconia ZIP Code page. Zirconia is a city name in Henderson, North Carolina, United States. The city name is designated by USPS, it could be a city, town,village school name, etc.

Thông tin cơ bản Thông tin cơ bản

 • Quốc Gia:

  U.S. - Hoa Kỳ

  Bang:

  NC - Bắc Carolina

  FIPS Huyện:

  37089

  Mã Bưu:

  28790

  Thành phố Tên:

  Zirconia

  Thành phố Hình thức ?In many cases, a ZIP Code can have multiple "names", meaning cities, towns, or subdivisions, in its boundaries. However, it will ALWAYS have exactly 1 "default" name. D - Default - This is the "preferred" name - by the USPS - for a city. Each ZIP Code has one - and only one - "default" name. In most cases, this is what people who live in that area call the city as well. A - Acceptable - This name can be used for mailing purposes. Often times alternative names are large neighborhoods or sections of the city/town. In some cases a ZIP Code may have several "acceptable" names which is used to group towns under one ZIP Code. N - Not Acceptable - A "not acceptable" name is, in many cases, a nickname that residents give that location. According to the USPS, you should NOT send mail to that ZIP Code using the "not acceptable" name when mailing.:

  D (Default)

  ❓D (Default) có nghĩa là gì? Đây là tên "ưa thích" - của USPS - cho một thành phố. Mỗi Mã ZIP có một - và chỉ một - tên "mặc định". Trong hầu hết các trường hợp, đây là cái mà những người sống trong khu vực đó gọi là thành phố.

Thư viện Thư viện

Đây là danh sách các trang của Zirconia - Thư viện. Thông tin chi tiết của nó Thư viện Tên, ĐịA Chỉ, Bang, Mã Bưu, điện thoại như sau.

Ví dụ phong bì Ví dụ phong bì

Đây là một ví dụ về phong bì zip của Hoa Kỳ. Bạn có thể sử dụng mã zip gồm 5 chữ số hoặc mã zip gồm 9 chữ số chi tiết để sao chép thư ở định dạng địa chỉ sau.

Postcode: city-Zirconia
United States Envelope Example

Giải thích chi tiết hơn hãy đóng đọc tập tin chính thức: USA.pdf . (Anh)

Thành Phố: Zirconia

Bản đồ trực tuyến Bản đồ trực tuyến

Đây là bản đồ điện tử phù hợp với địa chỉ Zirconia, North Carolina, United States. Bạn có thể sử dụng phím bấm trong bản đồ để di chuyển, thu nhỏ, phóng to. Thông tin của bản đồ đó chỉ cung cấp để tham khảo.

 • Liên hệ chúng tôi
 • Trở lại đầu trang